top of page
IMG-20231116-WA0001.jpg

Praktische informatie

Kosten lidmaatschap

De contributie per seizoen is €50,-  De penningmeester stuurt in de loop van het seizoen een betalingsverzoek.

Seizoensduur

Het seizoen start in februari, na de voorjaarsvakantie. Het seizoen loopt t/m november, m.u.v. het kerstoptreden.

Tussendoor hebben we een zomerstop van ongeveer 4 weken, waarbij we de schoolvakantie als uitgangspunt nemen. Vlak na de zomervakantie hebben we een feestelijke zomerdag.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering vindt altijd 1x per jaar plaats. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze vergadering evalueren we het vorige seizoen, wordt het financieel jaarverslag besproken, het bestuur herkozen of vacatures binnen het bestuur gevuld en bespreken we wat verder ter tafel komt.

Oefenlocatie

We oefenen wekelijks in een ruimte van eet- en drinkcafe De Slinger, Langstraat 12 Wijhe.

Bestuur

Voorzitter: Heleen Riemersma - 0641711248

Secretaris: Tom Holland

Penningmeester: Hennie Fiet

U kunt bij dringende vragen contact opnemen met de voorzitter, via bovenstaand nummer. Bij niet dringende vragen graag het contactformulier gebruiken.

Regie

Young Tavenu: Veronique Niens

Tavenu: Renee Pieterson

bottom of page